I min strävan efter att skapa egna rum och världar rör jag mig i gränslandet mellan illustration och konstbild. Jag arbetar med collage, där jag använder mig av olika material och medium som jag smälter samman i den digitala arbetsytan. Leken och spänningen mellan två och tre dimensioner, mellan vad som är verkligt och konstruerat, ligger i grunden för mitt bildspråk. Jag söker efter en viss stämning medan jag skapar dessa platser; illusoriska landskap, som sedan får sväva mellan fakta och fiktion i mina collage.


The sea is like a mirror isn't it  (2015)

Smalltown (2013)

 Den Amerikanska Flickan (2012)

Recollections (2010-2012)