Jag arbetar ofta med att återskapa visuella minnen och att illustrera dessa. I serien ”Den Amerikanska Flickan” har jag använt mig av minnesbilder från romanen med samma namn av Monika Fagerholm.