Jag har under ett par års tid ägnat mig åt att göra bilder som refererar till litterära verk. Den visuella återgivningen av boken blandas i bilderna med mina personliga minnen och associationer. Slutresultatet kan ses som en illustration av minnet av ett annat verk.