Smalltown (2013) Digitala collage/akryltryck.

Bilderna är delar i en serie där jag har återskapat visuella minnesfragment från min uppväxt. Mina egna upplevelser och andras berättelser har med tiden blivit bilder som framträder med likvärdig tydlighet i mitt minne. Som snapshots finns de där; likt souvenirer från det förflutna, som ledtrådar till händelser där jag är det enda vittne som finns kvar.