Fula Fiskar och Främmande Fåglar - en grundkurs i collage.

Workshops där vi skapar fantasidjur med årskurs 1. PÅ uppdrag av KBU och inom Skapande Skola, tillsammans med Anna-Karin Andersson.

se mer på http://vadhandersen.wordpress.com/fula-fiskar-och-frammande-faglar/