Jag arbetar kontinuerligt med olika pedagogiska projekt på uppdrag av, eller i samarbete med, Malmö Stads Kultur för Barn och Unga. Detta är oftast praktiska konst-workshops i skolor eller förskolor runtom i Malmö.

Länk: http://www.malmo.se/kbu