Jag finns tillgänglig för uppdrag inom Skapande Skola, och många utav våra workshops för barn passar till detta.